Disclaimer

Op de website www.geloofinjeproject.nl kun je algemene informatie vinden over de werkwijze en werkzaamheden van de Stichting Geloofinjeproject. Tevens worden de verschillende crowdfunding projecten weergegeven met daarbij het aantal donateurs en het opgehaalde bedrag. Hoewel we ons uiterste best doen zorgvuldig te zijn bij het samenstellen en onderhouden van de teksten op deze website, kunnen we er niet voor instaan dat de informatie volledig juist, compleet en actueel is.

De Stichting Geloofinjeproject aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website kan niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een donatie van onze stichting met beroep op vergelijkbare gevallen. Beslissingen over het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde voorbehouden aan de Stichting Geloofinjeproject.