Veelgestelde vragen

Voor donateurs

Wat zijn de voorwaarden voor donateurs?

Via deze link lees je de VOORWAARDEN voor DONATEURS.

Terug naar boven

Heeft Geloofinjeproject een ANBI status?

Ja, de Stichting Geloofinjeproject heeft inderdaad een ANBI-status. Dat heeft als voordeel dat alle donaties aan (projecten op) Geloofinjeproject aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Terug naar boven

Wanneer krijg ik mijn beloning?

Pas als het zeker is dat het project doorgaat en de looptijd van de crowdfundingactie is verstreken, kan de projecthouder de beloningen in behandeling nemen. Soms gaat er enige tijd overheen, bijvoorbeeld als het gaat om een officiële opening, of een boek dat nog gedrukt moet worden.

Als het erg lang duurt voordat je iets hoort over de beloning of als je ontevreden bent over de communicatie met de projecthouder hierover, probeer je dit met de projecthouder op te lossen. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert kun je dat melden bij ons kantoor. Wij nemen dan contact op met de projecthouder en zullen proberen dit proces te verbeteren. Geloofinjeproject is echter niet verantwoordelijk voor de correcte afwikkeling van de beloningen, dat is de projecthouder.

Terug naar boven

Kan ik mijn donatie terugvorderen?

Wanneer je doneert aan een project, wordt je bijdrage ‘geparkeerd’ op onze Rabobankrekening. Je bijdrage wordt pas overgemaakt aan de projecthouder als de campagne binnen de gestelde termijn 100% van het doelbedrag heeft bereikt. Alleen dan wordt het geld overgemaakt naar de begunstigde. Als het project de doelstelling niet heeft bereikt, maar wél meer dan 80%, krijg je als donateur een uitleg toegezonden hoe het project alsnog gerealiseerd kan worden. Als je daarmee akkoord gaat en een donatie nog steeds ziet zitten, blijft je bedrag staan. Zo niet, kun je de donatie intrekken.

Als een project minder dan 80% van het doelbedrag behaalt binnen de gestelde termijn, is de campagne niet geslaagd en krijgen alle donateurs hun gift weer teruggestort. Kortom: het terugvorderen van donaties is mogelijk als het betreffende project tussen de 80% en 99% van het doelbedrag heeft bereikt en als gevolg daarvan wordt gewijzigd. Of als het project de 80% niet haalt binnen de gestelde termijn.

Terug naar boven

Waarom zou ik een project ondersteunen op Geloofinjeproject?

Op Geloofinjeproject staan allerlei projecten die zijn opgezet vanuit een religieuze of levensbeschouwelijke inspiratie. De website biedt een platform aan deze initiatieven om geld te werven op een moderne manier en om zo breed mogelijk draagvlak te kunnen bereiken voor de projecten. Van jouw donatie komt 95% terecht bij de projecthouder.

Het mooie van crowdfunding is dat je ook iets terugkrijgt voor je donatie, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een opening, een high tea, een “meet and greet”, een boek dat je mede mogelijk hebt gemaakt, enzovoorts. Dat noemen we de beloning. De projecthouder zorgt ervoor dat de donateurs – als de geldwerving is geslaagd en het project doorgaat – hun beloning ontvangen.

Terug naar boven

Wat gebeurt er met het geld dat ik gedoneerd heb?

Als je een donatie doet voor een project, wordt het bedrag tijdelijk geparkeerd op onze rekening tot het einde van de wervingsactie. Als er voldoende geld binnen is gekomen en het project doorgaat, maken wij het geld over aan de indienende groep of organisatie. Ook de bedragen boven de 100% mag de projecthouder houden; we verwachten wel dat de donateurs een uitleg krijgen over waar het extra geld zal worden ingezet.

Als er niet voldoende geld is binnengehaald en het project derhalve geen doorgang kan vinden, wordt het geld weer teruggestort aan de donateur.

Als er tussen de 80 en 99% is binnengekomen voor het project kan de projecthouder een aangepaste begroting voorleggen aan de donateurs. Het project kan alsnog doorgaan als de donateurs hun donatie niet terugtrekken binnen 5 werkdagen na ontvangst van dit verzoek.

Terug naar boven

Hoe kan ik geld geven aan een project?

Je kiest allereerst een project uit waar je aan wilt doneren, en klikt op de knop Doneer Nu. Vervolgens kies je een van de donatiebedragen uit de lijst. Je vult je naam en mailadres in zodat de projecthouder je op de hoogte kan houden van de vorderingen van het project en de beloning van je donatie kan realiseren. Bij sommige projecten waarbij een beloning zal (kunnen) worden opgestuurd, wordt je ook gevraagd je adresgegevens achter te laten. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan de projecthouder, en alleen als de projectfinanciering is bereikt.

Terug naar boven

Voor projecthouders

Wat zijn de voorwaarden voor projecthouders?

Via deze link lees je de VOORWAARDEN voor PROJECTHOUDERS.

Terug naar boven

Hoe organiseer ik een succesvolle crowdfundingactie?

Voor een succesvolle crowdfundingactie zijn drie factoren van belang:

1. Een pakkende wervingstekst en filmpje om mensen te motiveren om geld te geven aan je project. Belangrijk is dat het kort, concreet en enthousiasmerend is.

2. Een duidelijk beeld van het netwerk waarin je gaat werven. Doorgaans doneert in de eerste fase van het project je naaste kring vrienden en familie. Schroom dus niet hen persoonlijk te benaderen. Daarna moet via (social) media de kring ‘vrienden van vrienden’ gemobiliseerd worden, mensen die zijdelings belang hebben bij het project en andere geïnteresseerden. Ook is het verstandig om lokale media in te schakelen voor je actie.

3. Een haalbaar bedrag in een haalbare tijd. Dit is de lastigste factor omdat het niet eenvoudig in te schatten is wat een haalbaar bedrag is of een haalbare looptijd van de actie. NB: geef bij je projectomschrijving aan of er ook andere inkomstenbronnen zijn voor het project, zoals fondsen of bedrijfssponsoring, zodat de donateurs weten dat niet al het geld van hun afkomstig zal zijn.

Terug naar boven

Welke projecten worden niet toegelaten op Geloofinjeproject?

  • – Projecten kunnen worden geweigerd als we de plannen voor het project of de crowdfundingactie niet overtuigend genoeg vinden en menen dat onze advisering hierbij onvoldoende zal zijn om er een succesvolle actie van te maken.
  • – Ons uitgangspunt is respect voor alle religies. Projecten die dit uitgangspunt niet onderschrijven (doordat ze bijv. gericht zijn op bekering of  leiden tot discriminatie) zijn uitgesloten van deelname aan ons platform.
  • – Onze focus is Nederland, wat betekent dat de uitvoering van het project in Nederland plaatsvindt. Het project kan wel een internationaal karakter hebben.

Tenslotte staat het ons vrij om projecten te weigeren op de site, zonder uitgebreide verantwoording hierover.

Terug naar boven

Wat gebeurt er als ik minder dan 100% van het te werven bedrag binnenhaal?

Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

a) Er is minder dan 80% binnengehaald. In dat geval is er onvoldoende steun gebleken voor het project en gaat het niet door. Alle donateurs krijgen hun geld weer terug.

b) Er is tussen de 80 en 100% opgehaald voor het project. De projecthouder krijgt dan de mogelijkheid om aan de donateurs uit te leggen hoe het project alsnog doorgang kan vinden met de lagere bijdrage. Als de donateurs niet binnen 3 dagen bezwaar maken tegen de gewijzigde plannen kan het project alsnog doorgang vinden. Als slechts enkele donateurs hun bijdrage intrekken kan het alsnog doorgaan als er minstens 75% overblijft van het doelbedrag.

Terug naar boven

Wie kunnen er een project starten op Geloofinjeproject?

(Werk)groepen en organisaties kunnen een project plaatsen op Geloofinjeproject. Het hoeven niet persé rechtspersonen te zijn maar dat heeft wel voordelen. Als het ingezamelde geldt wordt gestort op een privé rekening kunnen dat inkomsten zijn die (deels) worden meegerekend voor de inkomstenbelasting.

Omdat we willen dat initiatieven worden gedragen door meerdere personen, kunnen individuen geen actie starten op dit platform.

Terug naar boven

Kost een project plaatsen op geloofinjeproject geld?

Ja, er wordt een bijdrage gevraagd voor het plaatsen van een project op de site. De bijdrage is 5%, inclusief een vooraf te betalen starttarief. Dit starttarief is gestaffeld:

te werven: 500 – 12.000 euro: basistarief van 150 euro
te werven: 12.001 – 30.000 euro: basistarief van 350 euro
te werven 30.001 – 60.000  euro: basistarief van 500 euro
te werven: meer dan 60.001 euro: basistarief van 1000 euro

Dit bedrag dient te worden voldaan binnen twee dagen nadat het project live is gezet, als donatie in het project. Als de werving voldoende geld oplevert binnen de gestelde termijn wordt over het geworven bedrag 5% aan kosten ingehouden (met een minimum van 150 euro). Als de actie niet slaagt ontvangen de donateurs hun geld terug en houden wij de startbijdrage. Dit alles wordt HIER uitgebreid uitgelegd.

Terug naar boven

De achtergrond

Wat voor projecten staan er op Geloofinjeproject?

Op Geloofinjeproject staan crowdfundingacties die zijn geïnspireerd vanuit geloof, religie  spiritualiteit of zingeving, in haar breedst mogelijke vorm. Het platform wil op deze manier ruimte bieden aan alle organisaties en projecten die zijn opgestart vanuit  religie of zingeving om op professionele manier een crowdfundingactie te starten om geld en draagvlak te werven voor hun project.

Terug naar boven

Hoe is Geloofinjeproject ontstaan?

Met dit platform willen we de kracht laten zien van zin-volle projecten in Nederland. Geloofinjeproject is een initiatief van Haëlla Stichting, Bureau Intermonde en Kerk en Wereld. In overleg met diverse vermogensfondsen is dit platform vorm gegeven, om zo zin-volle initiatieven te kunnen helpen om op creatieve wijze geld te werven voor hun projecten bij hun eigen achterban. Voor grotere projecten kan daarnaast ook financiering worden aangevraagd bij diverse vermogensfondsen. Deze geldwerving gaat buiten ons platform om, incidenteel kunnen we hier wel bij adviseren.

Terug naar boven