Start campagne

Op deze pagina lees je alle informatie over hoe je je eigen campagne start.

Wanneer is je project geschikt voor crowdfunding?

Crowdfunding is een zeer geschikt middel om financiering te regelen voor concrete projecten met een begin- en eindtijd. Bijvoorbeeld de restauratie van een kerktoren, de aanschaf van een gebedskleed in een moskee, het uitgeven van een boek, de inrichting van een daklozenopvang, de bouw van een spirituele app, de kosten van een event enz. Van belang is daarnaast dat er een netwerk is dat bereid is te investeren in je project. Dat kun je niet altijd met zekerheid inschatten, daarom is crowdfunding ook een goede graadmeter om te zien of wat jij bedacht hebt, ook aanslaat bij anderen. Maar door onze adviezen goed op te volgen en zo mogelijk onze workshop Zinvol Crowdfunden bij te wonen, bieden we je voldoende tools om een succesvolle campagne te voeren.

Wist je dat je met crowdfunding gelijk veel Public Relations organiseert rondom je project? 

Wat noemen wij ZINVOL?

Geloofinjeproject heeft als kenmerk dat we ZINVOLLE projecten plaatsen. Er zijn al zoveel crowdfundingplatforms. Wat Geloofinjeproject uniek maakt is dat het speciaal ruimte biedt aan alle projecten waarbij religie, zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit een rol spelen. Het kan zijn dat deze inspiratie van groot belang is voor de crowdfunder, bijvoorbeeld omdat je als christelijke ondernemer wilt crowdfunden voor kantoorinrichting. Maar vaker gaat het om een bepaalde inspiratie in je project zelf, bijvoorbeeld omdat het zich richt op islamitische kinderen, boeddhistische meditatie, een christelijk concert, een spiritueel platform enzovoorts.

Behalve dat ons platform duidelijk inspeelt op een behoefte, willen we hiermee ook laten zien hoeveel mooie initiatieven worden genomen vanuit zingeving. In de huidige tijd waarin religie, levensbeschouwing en spiritualiteit regelmatig met enig argwaan wordt bekeken, hopen we op deze manier bij te dragen aan een positieve impuls hieromtrent.

Inzicht in de kosten van je actie

Crowdfunders betalen bij een succesvolle campagne 5% van het geworven bedrag als bijdrage aan Geloofinjeproject. Het starttarief voor alle campagnes is een gestaffeld bedrag van minimaal 150 euro; dat bedrag houden wij in bij het eventuele niet slagen van een campagne. Lees alles over de precieze kosten van crowdfunden bij ons platform.

De bijdragen van campaigners zijn onvoldoende om alle kosten van het platform te dekken. We zijn dankbaar voor de steun van een aantal fondsen die actief bijdragen aan ons platform.

Ondersteuning vanuit Geloofinjeproject

Geloofinjeproject zorgt voor deskundige begeleiding van de crowdfunders. We bieden een gratis intakegesprek aan op ons kantoor in Utrecht, waarbij we alle onderdelen van de campagne kunnen doornemen. Soms kan dat gesprek ook elders of telefonisch plaatsvinden. Meerdere keren per jaar organiseert Geloofinjeproject een workshop Zinvol crowdfunden waar alle ins- en outs van de campagne worden besproken, en de deelnemers input krijgen op hun ideeën.

Als de campagne is gestart volgen wij deze actief en geven we waar nodig adviezen over verbetering van de werving.
Een aantal fondsen heeft budget beschikbaar gesteld om campagnes een boost te geven. Met die fondsen onderhouden we intensief contact over de projecten die mogelijk steun verdienen.

Wist je dat meer dan 80% van alle campagnes op ons platform succesvol wordt afgerond?