Voorwaarden voor Donateurs

Wat zijn deze voorwaarden?

In onderstaande voorwaarden worden de afspraken tussen Geloofinjeproject (GIJP) en Donateurs vastgelegd. De afspraken tussen GIJP en Projecthouders zijn hier te vinden.

De begrippen die in deze voorwaarden met hoofdletters beginnen, hebben telkens dezelfde betekenis en worden aan het einde toegelicht.

Wat is Geloofinjeproject?

www.geloofinjeproject.nl is een crowdfundingplatform voor initiatieven die zijn opgezet vanuit religieuze inspiratie. Via dit platform GIJP kunnen individuen en organisaties (Donateurs genoemd) financieel bijdragen aan initiatieven  (Projecten genoemd) van groepen of organisaties (Projecthouders genoemd). Dat gaat als volgt:

Als Donateur kies je een lopend Project op Geloofinjeproject. Je kunt hieraan bijdragen door geld te doneren. De Projecthouder zal hier een tegenprestatie (de Beloning) voor bieden.

Wanneer het Doelbedrag van een Project gehaald wordt binnen de tijd die de Projecthouder had opgegeven, dan gaat het Project door. Wanneer het Doelbedrag net niet gehaald wordt dan kan de Projecthouder je een voorstel doen om het in aangepaste vorm door te laten gaan. Lukt dat niet of is er minder dan 80% binnengehaald, dan is de campagne niet geslaagd en krijg je je geld terug. Als er 100% of meer is opgehaald voor het Project, dan gaat het project door en laat de Projecthouder weten wat er met het overschot extra wordt gedaan. Dit wordt verder toegelicht in punt 7.

De formele rechtsvorm van Geloofinjeproject is een stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 603 882 42 en heeft haar statutaire zetel in Den Haag. De belastingdienst heeft de stichting als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) aangemerkt.

Een donatie doen

1. Iedereen van 18 jaar of ouder met een bankrekening in Nederland kan al dan niet anoniem bijdragen aan een lopend Project van een Projecthouder op geloofinjeproject.nl. Donatiebedragen zijn vaste bedragen die door de Projecteigenaar worden ingesteld. Afhankelijk van je donatie wordt door de Projecthouder een Beloning toegezegd als tegenprestatie. Je maakt je donatie direct over via de DONEER NU-knop aan Stichting Geloofinjeproject, nadat je akkoord bent gegaan met deze Voorwaarden voor donateurs. De achterliggende rekening is op naam van Stichting Geloofinjeproject met IBAN nr NL69 RABO 0183 6102 10.

2. Om een donatie te kunnen doen dien je 18 jaar of ouder te zijn, een geldige bankrekening in Nederland te hebben en alle gegevens naar waarheid in te vullen. Je kunt gratis een account aanmaken op www.geloofinjeproject.nl. In het account wordt jouw donatiegeschiedenis inzichtelijk gemaakt. Door in te loggen met het account kun je tevens reacties plaatsen bij projecten.

3. Je draagt zelf verantwoordelijkheid voor het geheimhouden van het wachtwoord van het account en bent aansprakelijk voor wat er gebeurt wanneer anderen gebruik (of misbruik) maken van het account.

4. Je kunt het account deactiveren door hierover een verzoek te sturen aan info@geloofinjeproject.nl.

5. Geloofinjeproject plaatst geen: discriminerende content, content die oproept tot geweld, content die pornografisch is, spam, schendingen van de privacy, advertenties voor commerciële activiteiten, materiaal waarvoor je geen toestemming van de auteursrechthebbende hebt, of informatie die om andere redenen onrechtmatig is of kan zijn.

6. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat gebruik van de content die jij op Geloofinjeproject.nl plaatst geen inbreuk oplevert op intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is Geloofinjeproject toegestaan jouw content te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van GIJP en/of het Project waar jij aan bijdraagt. GIJP gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kun je hier vinden.

Het halen van het Doelbedrag

7. Aan het eind van de Doeldatum van het project wordt bepaald of het Doelbedrag behaald is.

Wanneer dat het geval is, dan gaat het Project door. Dit geldt voor Projecten die minimaal 100% van hun financieringsdoelstelling behaald hebben om het Project te realiseren;

Wanneer Projecten minder dan 80% van de financieringsdoelstelling behalen, dan is de campagne niet geslaagd en word je daarvan op de hoogte gesteld. Je ontvangt in dat geval je donatie retour.

Wanneer projecten tussen de 80% en de 99% zijn gefinancierd dan is de Doelstelling net niet gehaald. De Projecthouder is verplicht binnen 2 dagen via Geloofinjeproject een uitleg te sturen aan de donateurs over hoe hij denkt dat het Project toch uitvoerbaar is. Als Donateur heb je dan het recht om binnen 3 dagen alsnog je donatie in te trekken, in het geval je de uitleg onvoldoende overtuigend vindt. Als niemand zijn donatie intrekt, dan gaat het Project door. Indien één of meerdere Donateurs hun donatie terugtrekken en de financiering onder de 75% van de Doelstelling komt dan is de campagne niet geslaagd en worden de donaties teruggestort.

8. Wanneer het Project doorgaat, maakt Geloofinjeproject 95% van de donaties aan de Projecthouder over en geeft de Projecthouder een overzicht van de Donateurs. Geloofinjeproject houdt 5% van de donaties in als bijdrage in de kosten, met een minimum van 150 euro. Wanneer de campagne niet is geslaagd, ontvang je je donatie weer retour.

9. Indien een Project tijdens de Crowdfundingactie boven de 100% van de Doelstelling komt dan communiceert de Projecthouder via de projectpagina op Geloofinjeproject aan jou wat hij gaat doen met het geld dat extra wordt opgehaald.

10. De Projecthouder houdt jou via zijn projectpagina regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen van het project.

Uitvoering van het Project

11. Wanneer het Project doorgaat, zorgt de Projecthouder voor het nakomen van afspraken over Beloningen. Geloofinjeproject verstrekt hiertoe de mailadressen van de Donateurs aan de Projecthouder.

12. Geloofinjeproject functioneert bij de uitvoering van het Project alleen als intermediair, waarbij Geloofinjeproject bemiddelt tussen jou en de Projecthouder. Je kunt Geloofinjeproject dus niet verantwoordelijk houden als er iets misgaat bij het uitvoeren van het project of het nakomen van toegezegde Beloningen.

13. De belastingdienst heeft toegezegd dat de Stichting als ANBI zal worden aangemerkt, wat betekent dat donaties die via ons platform aan projecten worden gedaan, onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Vragen, opmerkingen en klachten

14. We zijn bereikbaar via info@geloofinjeproject.nl voor vragen, opmerkingen suggesties.  Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren.

15. Heb je een klacht over de manier waarop je behandeld bent? Dan kun je ons dit schriftelijk laten weten (Stichting Geloofinjeproject, Postbus 19170, 3501 DD te Utrecht). Richt de correspondentie aan de voorzitter van Stichting Geloofinjeproject, met het opschrift ‘persoonlijk/vertrouwelijk’. De betreffende persoon neemt dan contact met je op. Binnen 5 werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. GIJP zal zich vervolgens inspannen de klachten zo spoedig mogelijk af te handelen.

16. Als een klacht gaat over een Projecthouder die de Beloning niet (tijdig) voldoet zal GIJP de Projecthouder hierop aanspreken. GIJP is echter niet verantwoordelijk voor de verplichtingen van de Projecthouder en de uitvoering van het project.

Begrippen

Beloning: Een tegenprestatie die de Projecthouder aan haar Donateurs levert als ze een bepaald bedrag aan het Project doneren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een dienst of product.

Crowdfundingactie: Projecthouders voeren via Geloofinjeproject een Crowdfundingactie om voldoende geld en hulp te werven om hun Project te kunnen realiseren.

Doelbedrag: het vooraf bepaalde geldbedrag dat de Projecthouder hoopt te werven middels de Crowdfundingactie op Geloofinjeproject.

Doeldatum: de vooraf bepaalde einddatum van het project, waarbinnen het doelbedrag moet zijn geworven.

Donateur: Een individu of organisatie die een financiële bijdrage aan een Project levert via Geloofinjeproject.

GIJP/Geloofinjeproject: Stichting Geloofinjeproject

Partner: Een vermogensfonds, bedrijf of organisatie  die Projecten (financieel) ondersteunt.

Project: Een te crowdfunden activiteit op www.geloofinjeproject.nl.

Projecthouder: Het centrale aanspreekpunt voor het Project, degene die het Project en de Crowdfundingactie leidt en verantwoordelijk is voor de uitvoering na een geslaagde Crowdfundingactie.

www.geloofinjeproject.nl: het crowdfundingplatform dat door Stichting Geloofinjeproject wordt beheerd en waarvan Bureau Intermonde en Oase Media eigenaar zijn.

Versie april 2017